Hur hittar jag advokat eller Notarius Publicus i Stockholm?

En advokat i Stockholm som även är Notarius Publicus har fått ett särskilt förordnande av Länsstyrelsen. N.P. anlitas för t.ex. bevittnande av underskrifter.

När du som privatperson behöver hjälp med att bevittna dokument och underskrifter ska du vända dig till en advokat som utsetts till Notarius Publicus av Länsstyrelsen. Det kan vara klokt att använda sig av en Notarius Publicus när det gäller känsliga ärenden som till exempel testamenten och äktenskapsförord.

Många dokument och underskrifter kan även bevittnas av andra privatpersoner, men i ett läge då till exempel en arvstvist kan vara en beklaglig framtida möjlighet kan det vara värt att ha en helt oberoende och mycket trovärdig part som vittne till dokumenten. Särskilt noga ska du som lever i förhållande med särkullbarn vara kring äktenskapsförord, enskilda egendomar och testamenten.

Advokat och Notarius Publicus för testamente eller äktenskapsförord

I Stockholm hittar du ett flertal advokater som även är förordnade Notarius Publicus. Om du väljer en N.P. från en firma som specialiserat sig på familjerätt kan du även få behövlig hjälp med att formulera och upprätta dokumenten. Lägg särskild vikt vid att förklara era familjeförhållanden när ni möter er advokat, så att alla testamenten och juridiska överenskommelser formuleras på rätt sätt.

Det kan också vara värt att anlita N.P. för ett så kallat apostille, vilket är ett intygande om att de signaturer som står på kontrakt och andra dokument verkligen är äkta. På så sätt lämnas inget utrymme för att någon ska ifrågasätta en underskrift vid till exempel en bodelning eller arvsdelning.

Ta reda på mer om en advokat, fortsätt till denna sida: https://www.salmipartners.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik