Säkra byggen med entreprenadbesiktning: En guide

På den soliga horisonten av byggnadsprojekt vilar ansvaret på förtroende och juridiskt bindande kontrakt. Och när entreprenörer kallas in, som de ofta gör, blir entreprenadbesiktning en nödvändighet innan projektet kan få grönt ljus.

Entreprenadbesiktning är ett mångfacetterat begrepp som omfattar flera olika inspektioner som måste utföras vid olika stadier av byggnadsprocessen. Vissa av dessa inspektioner regleras av lagar, medan andra är resultatet av överenskommelser mellan parterna. En av de första besiktningarna som ofta äger rum är den så kallade förbesiktningen.

Förbesiktning har ett specifikt syfte. Den utförs när man vet att vissa delar av byggnaden inte kommer att vara tillgängliga för inspektion senare i processen. En annan anledning kan vara att vissa delar av byggnaden kommer att tas i bruk medan arbetet fortskrider. Ibland kan en förbesiktning också ske om det finns särskilda skäl för det.

Entreprenadbesiktning görs av oberoende experter

När bygget når sitt slutfas kommer andra viktiga besiktningar att äga rum, inklusive slutbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning. Om några fel och brister upptäcks under dessa inspektioner, genomförs en efterbesiktning för att försäkra sig om att de har åtgärdats. Garantibesiktningen, å andra sidan, äger rum två år efter det att entreprenörens ansvar har upphört, och detta tidsfönster är känt som reklamationsperioden.

Vid entreprenadbesiktning är det av avgörande betydelse att den besiktningsperson som utses besitter en hög grad av kompetens och gärna har en lång erfarenhet inom området. Konsekvenserna av att välja en oerfaren eller inkompetent besiktningsperson kan vara katastrofala. Byggnader måste inspekteras av experter som har förmågan att identifiera potentiella problem och fel som kan ha uppstått under entreprenadens ansvar. Om sådana fel och brister upptäcks, är det entreprenörens ansvar att åtgärda dem innan en efterbesiktning kan genomföras. Att anlita en firma med rätt kompetens och integritet är nyckeln till ett lyckat och hållbart byggprojekt.

Mer information och tips om detta kan du hitta på webbsida: entreprenadbesiktninggöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Besiktning