Hur hittar jag advokat eller Notarius Publicus i Stockholm?

En advokat i Stockholm som även är Notarius Publicus har fått ett särskilt förordnande av Länsstyrelsen. N.P. anlitas för t.ex. bevittnande av underskrifter.

När du som privatperson behöver hjälp med att bevittna dokument och underskrifter ska du vända dig till en advokat som utsetts till Notarius Publicus av Länsstyrelsen. Det kan vara klokt att använda sig av en Notarius Publicus när det gäller känsliga ärenden som till exempel testamenten och äktenskapsförord.

Många dokument och underskrifter kan även bevittnas av andra privatpersoner, men i ett läge då till exempel en arvstvist kan vara en beklaglig framtida möjlighet kan det vara värt att ha en helt oberoende och mycket trovärdig part som vittne till dokumenten. Särskilt noga ska du som lever i förhållande med särkullbarn vara kring äktenskapsförord, enskilda egendomar och testamenten.

Advokat och Notarius Publicus för testamente eller äktenskapsförord

I Stockholm hittar du ett flertal advokater som även är förordnade Notarius Publicus. Om du väljer en N.P. från en firma som specialiserat sig på familjerätt kan du även få behövlig hjälp med att formulera och upprätta dokumenten. Lägg särskild vikt vid att förklara era familjeförhållanden när ni möter er advokat, så att alla testamenten och juridiska överenskommelser formuleras på rätt sätt.

Det kan också vara värt att anlita N.P. för ett så kallat apostille, vilket är ett intygande om att de signaturer som står på kontrakt och andra dokument verkligen är äkta. På så sätt lämnas inget utrymme för att någon ska ifrågasätta en underskrift vid till exempel en bodelning eller arvsdelning.

Ta reda på mer om en advokat, fortsätt till denna sida: https://www.salmipartners.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Narkotikabrott – så får du hjälp av specialiserad advokat

Är man i behov av en advokat vid narkotikabrott, eller om någon i ens närhet är det, finns det advokater som är specialiserade på just denna typ av brott. Detta kan påverka domen avsevärt.

Ett vanligt förekommande brott i Sverige är narkotikabrott. Som misstänkt har man alltid rätt till en advokat vid stundande förhandling men om man inte själv väljer sin försvarare så kommer en att väljas ut till en. Skulle man visa sig oskyldig så betalar staten hela advokatkostnaden, men skulle pendeln svänga åt andra hållet blir man i värsta fall återbetalningsskyldig. Man har istället möjligheten att själv välja en advokat vid narkotikabrott som har kunskap om denna typ av brott och som kan bistå vid rättegång. På så vis ökar man sina möjligheter att undvika åtal eller få en mildrad dom vid misstanke.

Öka dina chanser med en advokat som kan narkotikabrott

Oavsett om man anser sig oskyldig eller riskerar att en rättegång kommer att vara ogynnsam, är det en bra idé att som klient vara förberedd. Att ha en specialiserad brottmålsadvokat, som vet vilka frågor som kommer att ställas och hur man bemöter dem, kan vara både fördelaktigt och avgörande för dig som klient. Ta reda på mer om hur det fungerar om du eller någon i din närhet har misstankar om narkotikabrott riktade mot sig och om ni behöver stöd under en kommande rättegång. Man har rätt att välja en pålitlig advokat vid narkotikabrott som kan vända ett mål i en mer positiv riktning.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik