Ventilation för luftutbyte i Stockholm

Det är viktigt att ett utbyte av luft, från utomhus till inomhus, sker i alla hus i Stockholm. Därför använder man sig av någon typ av ventilation i husen.

Ett hus har som syfte att skydda personer, inventarier och sig själv, mot väder och vind. Men ändå får man inte skydda ett hus allt för väl för då kan huset, och allt däri, börja må mycket dåligt. Det får helt enkelt inte bli allt för tätt, utan det måste ske en luftväxling mellan inomhusluften och utomhusluften.

Det är där som man talar om en god ventilation. Något som man måste sörja för att ha i alla hus i Stockholm. En möjlighet för inomhusluften att komma ut, och utomhusluften att komma in. Och vanligaste lösningen på det är att man helt enkelt gör mindre hål på några ställen i fasaden, och sätter i något som kallas för ventiler.

Större ventilation i Stockholm

För stora byggnader i Stockholm kan det krävas mer än endast små hål i fasaden. Det kan även vara så att man har någon verksamhet som gör att man har större behov än i en villa av att inomhusluften byts. Då finns det en mängd olika lösningar som man kan använda sig av.

Vanligast är att man bygger ett system av ventilationstrummor, som ansluter flera platser i byggnaden. Och ibland behöver man även använda sig av fläktar för att luften ska få den växling som krävs. Det kan var mindre fläktar eller stora fläktrum, som matar luften åt båda håll.

Läs mer om ventilation på denna sida: https://www.ventilationstockholm.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som VVS