Utbildning som ger certifiering för rivningsarbeten med asbest

Det är inte ovanligt att man stöter på asbest vid olika typer av rivningsarbeten. För att inte riskera sin egen säkerhet eller andras kan det därför vara bra att gå en utbildning i asbest.

Som rivningsföretag kommer man ofta i kontakt med asbest. Ämnet förbjöds visserligen på åttiotalet men finns ännu kvar i många äldre byggnader. När man rör och handskas med asbest frigörs små partiklar som är väldigt farliga att inandas då de är cancerframkallande. Därför måste man vara väldigt försiktig när man river ut olika typer av byggmaterial eftersom asbest kan finnas i allt från isolering till golvlim. Ska man utföra rivningsarbeten måste man först besiktiga rummet eller byggnaden för att ta reda på var det finns asbest. Många gånger måste man först försluta rummen medan man sanerar så att partiklarna inte kan spridas i luften och kontaminera omgivningen.

Det kan också vara bra att gå en repetitionsutbildning i asbesthantering

Det är inte vem som helst som får utföra rivningsarbeten med asbest, utan man måste vara certifierad. Vill man skaffa sig en asbestutbildning och bli certifierad finns det flera olika utbildningsföretag man kan vända sig till. Det kan också vara bra för den som redan är certifierad att gå en repetitionsutbildning i asbesthantering. En asbestutbildning består av både teori och praktiska övningar, eftersom det är så man lär sig bäst. Man får lära sig allt från vilken skyddsutrustning man ska ha till hur man praktiskt på ett säkert sätt handskas med asbest.