Reseinfo

Graviditet

Kvinnor som är i graviditetsvecka 36 eller senare får inte flyga. Om en kvinna ser ut att vara i graviditetsvecka 36 eller senare och inte kan bevisa motsatsen genom ett läkarintyg, godkänns hon inte för resa.

Kvinnor som ännu inte passerat graviditetsvecka 28 kan resa utan läkarintyg. Mellan graviditetsvecka 28 och 36 kan de resa med ett läkarintyg som gäller för hela resan, både för den utgående och inkommande flygningen, men inte längre än fram till graviditetsvecka 36. Kvinnor med flerbördsgraviditeter får inte resa efter vecka 32.

Förvara läkarintyget i ditt handbagage.

Ett läkarintyg ska innehålla följande information:

  • Bekräftelse på normal graviditet
  • Beräknat födelsedatum
  • Giltighetstid för det medicinska intyget
  • Andra hälsoproblem som kan förhindra flygresor
  • Läkarintyget måste vara på engelska
  • Det medicinska intyget måste vara daterat tidigast 10 dagar före den planerade avresan.