Reseinfo

Särskild assistans

Om du behöver någon form av hjälp kontaktar du oss på info@primeraair.com med "SÄRSKILT STÖD BEHÖVS" i ämnesraden på ditt e-postmeddelande.

 

Blinda passagerare med blindhund

Blinda passagerare kan åtföljas av blindhund i kabinen under förutsättning att hunden är i koppel och med munkorg.

Hunden får inte uppta ett säte eller blockera gången. Om så krävs ska tillstånd erhållas för inresa i transitlandet och/eller destinationen.

Primera Air är inte ansvarig om en blindhund nekas inresa eller passage till ett land.

 

Rullstolstjänst

Tjänsten tillhandahålls passagerare som har svårt att förflytta sig till, från och inom flygplanet.

Informera din resebyrå om det behövs rullstolsassistans och ange om du reser med egen rullstol och om den är elektrisk.

 

Extra syrgas

Primera Airs policy om transport och tillhandahållandet av syrgas är följande:

  • Passagerare får inte medföra egen syrgas ombord.
  • Primera Air kan inte tillhandahålla syrgas till passagerare med redan kända behov.
  • Akutsyrgas ombord är till för oöverlagt bruk och är inte för passagerare med redan kända behov.

 

Bärbara syrgasbehållare

Bärbara syrgasbehållare (POC) innehåller inte syre som sådan, utan de koncentrerar syret i omgivningen. Därför ska de inte förväxlas med syrgasflaskor/-cylindrar! Enligt europeiska bestämmelser behöver POC:s inte vara godkända för att bäras och användas ombord. Eftersom POC:s innehåller batterier faller de under definitionen av bärbar elektronisk utrustning (PED).

Användning av bärbara syrgasbehållare är tillåten under flygning. I enlighet med europeisk lagstiftning behöver medicinsk utrustning som krävs som stöd för fysiologiska funktioner (t.ex. POC:s) inte stängas av under några faser av flygningen.

Under förflyttning på marken, start och landning ska behållaren:

  • Förvaras som handbagage i enlighet med tillämpliga regler och föreskrifter eller
  • Om användaren behöver ha behållaren på under ovanstående etapper av flygningen ska behållaren förvaras på ett sådant sätt att det inte begränsar passagerarnas tillgång till eller användning av nödutgång eller vanlig utgång eller mittgångar i passagerarutrymmet

Följande begränsning gäller för flyg som avgår från eller anländer till USA: enheten måste vara godkänd av FAA och vara listad på följande webbplats https://www.faa.gov/about/initiatives/cabin_safety/portable_oxygen/