Reseinfo

Sittplatser

Platsbokning

Välj sittplats på förhand och se till att du och dina reskamrater sitter tillsammans.

Platsbokning är möjligt fram till sju dagar före avresa.

Du kan reservera din sittplats under bokningsprocessen online eller om du redan har en bokning med Primera går du till Hantera bokning och loggar in med ditt efternamn och bokningsnummer för att reservera sittplats.

Vi försöker tillmötesgå alla platsförfrågningar, dock kan det begränsade antalet platser, ändring av flygplanstyp och andra omständigheter leda till att du blir ombedd att byta plats.

Se vår avgiftstabell för mer information.

 

Sittplatser i nötutgångsraderna

Personer som sitter i nödutgångsraderna omfattas av följande villkor:

  • Du måste vara minst 12 år
  • Du ska inte behöva assistans av ledsagare eller personal
  • Du är inte gravid
  • Du får inte ha några tillfälliga fysiska nedsättningar (t.ex. muskelsträckning, brutet ben eller liknande skador) eller permanenta funktionshinder som gör dig oförmögen att bistå flygpersonalen vid en eventuell nödsituation
  • Du måste vara villig och fysiskt förmögen att bistå vid en eventuell nödsituation, t.ex. genom att öppna eller stänga flygplansdörren
  • Du ska kunna förstå evakueringsförfaranden och besättningens instruktioner samt verbalt kunna förmedla denna information till andra passagerare
  • Du måste kunna kommunicera på engelska
  • Du ska inte behöva assistera en medföljande passagerare i en nödevakuering
  • Du ska inte åtföljas av barn eller spädbarn
  • Du samtycker till att bistå i händelse av nödevakuering

Passagerare som sitter i nödutgångsraderna kommer uppmanas att hjälpa till under en nödevakuering enligt instruktioner från kabinpersonalen, för alla passagerares säkerhet.

Obs!
Om du har valt en plats intill en nödutgång kommer kabinpersonalen att kontrollera på plats om du uppfyller ovanstående krav. Om du inte uppfyller kraven för sittplats intill en nödutgång kommer kabinpersonalen att tilldela dig en annan sittplats. Eventuella extra utlägg för den reserverade platsen återbetalas inte.