Reseinfo

Sittplatser

Platsbokning

Välj sittplats på förhand och se till att du och dina reskamrater sitter tillsammans.

Platsbokning är möjligt fram till sju dagar före avresa.

Du kan reservera din sittplats under bokningsprocessen online eller om du redan har en bokning med Primera går du till Hantera bokning och loggar in med ditt efternamn och bokningsnummer för att reservera sittplats.

Vi försöker tillmötesgå alla platsförfrågningar, dock kan det begränsade antalet platser, ändring av flygplanstyp och andra omständigheter leda till att du blir ombedd att byta plats.

Se vår avgiftstabell för mer information.

 

Sittplatser i nötutgångsraderna

Personer som sitter i nödutgångsraderna omfattas av följande villkor:

  • Du måste vara minst 12 år
  • Du ska inte behöva assistans av ledsagare eller personal
  • Du ska kunna bistå i en nödevakueringssituation, så som att öppna och stänga flygplansdörren
  • Du ska kunna förstå evakueringsförfaranden och besättningens instruktioner samt verbalt kunna förmedla denna information till andra passagerare
  • Du måste kunna kommunicera på engelska
  • Du ska inte behöva assistera en medföljande passagerare i en nödevakuering
  • Du ska inte åtföljas av barn eller spädbarn
  • Du samtycker till att bistå i händelse av nödevakuering

Passagerare som sitter i nödutgångsraderna kommer uppmanas att hjälpa till under en nödevakuering enligt instruktioner från kabinpersonalen, för alla passagerares säkerhet.