Reseinfo

Pass och visum

 

Genom att läsa på i förväg om inresevillkor och krav på ID-handlingar för just ditt resmål kan du undvika krångel på resan. Ingen vill väl ägna semestern åt att sitta fast på flygplatsen, eller hur?

Förbered dig före resan

Se till att du har alla resehandlingar du behöver i god tid före avresan.

  • När du reser med oss måste du alltid kunna visa upp giltig id-handling med foto på begäran. Namnet på din biljett måste exakt överensstämma med namnet på din id-handling. Alla biljetter och bokningar hos oss är personliga och kan inte överlåtas till någon annan passagerare.
  • Se till att du har alla de resehandlingar du behöver, inklusive pass och vid behov visum. Vi förbehåller oss rätten att neka ombordstigning för passagerare som inte kan visa upp giltig id-handling och nödvändiga resehandlingar. Våra biljetter och bokningar är personliga och kan inte överlåtas från en passagerare till en annan.
  • Du är skyldig att följa de lagar, regler och bestämmelser som har fastställts av myndigheterna i de länder du reser till eller från eller passerar igenom vid byten och transit. Vi åtar oss inget ansvar för konsekvenser till följd av att du saknar nödvändiga resehandlingar eller på annat sätt bryter mot lagar, regler, bestämmelser eller anvisningar.

Du måste veta vad som gäller

 Inresevillkoren kan variera beroende på din nationalitet och ditt valda resmål.

 Resor till USA och Storbritannien

 Resor till Kanada

 Resor till Frankrike

 Resor inom Europa

  Resor inom Schengenområdet

 Resa med barn