Reseinfo

Inställda flyg och förseningar

Vi förstår att punktlighet är centralt för våra passagerare och Primera Air strävar efter att alla flygningar går enligt tidtabellen. På grund av flygresandets natur är förseningar och annulleringar tyvärr oundvikliga och förekommer nu som då. Primera Air följer EU:s regelverk gällande försenade och inställda flyg. Här kan du läsa mer om dina rättigheter i samband med nekad ombordstigning, långa förseningar, inställda flyg och assistans.

Visa EU:s regelverk

För att vara berättigad till de rättigheter som anges i förordningen måste passagerare ha en bekräftad reservation på flygningen och inneha boardingkort. Fordringsäganden måste ange sitt namn och sina kontaktuppgifter, namnet på övriga passagerare som innefattas i fordran och deras kontaktuppgifter, en kopia av boardingkortet och uppgifter om flygstörningen.

Om du kontaktar oss å någon annans vägnar kräver vi en undertecknad bekräftelse från den person som reste att du är bemyndigad att agera å hens vägnar.

För att göra ett ersättningsanspråk, var god kontakta vår kundtjänst per e-post - claims@primeraair.com.