Avgifter

Välj de flygplatser som du reser
till och från

* För datumändringar, förutom ”avgift för datumändring”, kommer du också att behöva betala mellanskillnaden i pris mellan det ursprungliga biljettpriset och det nya priset då ändringen görs. Ingen återbetalning görs om det nya biljettpriset är lägre när ändringen görs.

Alla övriga serviceavgifter återges ej.
De priser och den information som syns här ersätter all tidigare information och kan när som helst ändras eller tas tillbaka via ensidigt beslut av Primera Air. Motsvarigheterna till priserna i annan valuta kan variera beroende på gällande växelkurser. En bank använder sin egen växelkurs och avgifter, därmed kan totalsumman avvika något från den som syns på hemsidan.